czwartek, 5 grudnia 2013

Christmas Gifts Tips

photo comes from weheartit.com

PL Święta tuż tuż, więc na blogu również robi się świątecznie. Czy Wy też co roku macie ten sam problem z prezentami? Czy macie już wszystko dobrze zaplanowane i wiecie, co kto dostanie? Nie lubię kupować prezentów w ostatniej chwili, lubię dawać rzeczy, z których wiem, że obdarowywani będą zadowoleni. Chociaż kupowanie czegokolwiek zapewne o wiele ułatwiłoby życie ;-) 
Mam nadzieję, że dzisiejszy post troszkę Wam pomoże. Poniżej kilka rad, jak wybierać i jak nie wybierać prezentów. A wkrótce pokażę Wam kilka rzeczy wartych uwagi, może coś wpadnie Wam w oko.

EN Christmas is coming, so on the blog also Christmas atmosphere. Do you have the same problem with Christmas gifts every year too? Or do you have everything well planned and you already know who what will get? I don't like buying gifts at the last minute. I like to give things that I know someone will be happy. Although buying "no matter what" probably makes life easier ;-)
I hope that today's post will a little help you. Below, there are a few tips how to choice and how not to choice gifts. And soon I will show you a few interesting things, maybe something you will like.

PL Kilka rad:
1. jeśli osoba, którą będziecie obdarowywać ma jakieś hobby, to znacznie ułatwia sprawę. Możecie kupić jej coś z kręgu jej zainteresowań. Ewentualnie spróbujcie się dowiedzieć, co ją interesuje, co lubi. Np. osobie, która uwielbia czytać, możecie kupić książkę w jej ulubionej tematyce. Kogoś, kto kocha modę, nie musicie koniecznie uszczęśliwiać nowymi butami (swoją drogą podobno przynosi pecha), możecie sprezentować jej prenumeratę pisma o modzie, album modowy czy chociażby numer Vogue.
2. nie uszczęśliwiajcie na siłę! Coś, co nam może wydawać się świetnym prezentem lub rzeczą, która "zawsze się przyda", dla kogoś może być zupełnie nieprzydatne. Myślicie, że kolejny do kolekcji krawat ucieszy tatę bardziej (zwłaszcza gdy krawat zakłada 3 razy w roku, w porywach 4 - gdy trafi się wesele w rodzinie) bardziej niż butelka dobrej Whiskey? Także często wręczane kosmetyki nie zawsze, wbrew pozorom, się sprawdzają. Nie mamy pewności, czy trafimy chociażby z zapachem (nawet w balsamach do ciała, czy płynach do kąpieli), nie mówiąc już o działaniu. Jeśli chcemy obdarować kosmetykiem, lepiej sprawdźmy, czego używa dana osoba i kupmy np. to, co już jej się kończy. Ucieszy zdecydowanie bardziej!
3. uważajcie na prezenty z działu "dekoracje domu". Takie prezenty często nie trafiają w gust obdarowywanego i lądują na dnie szafy, albo są przekazywane komuś innemu. Najgorzej jak wracają do nas :-)
4. w przypadku, gdy zamawiacie prezenty przez internet, pamiętajcie o tym, aby zrobić to nieco wcześniej. Unikniecie wtedy podbramkowej sytuacji, gdy dzień przed Wigilią okaże się, że zamówiony prezent nie wygląda tak, jak tego oczekiwaliśmy, albo że poczta zawiodła i zostaliśmy bez prezentu.
5. wspaniałym prezentem są przedmioty ręcznie wykonane! Nie wiem, jak Wy ale ja takie uwielbiam! Od cioci przed Świętami często dostaję gwiazdki zrobione na szydełku czy ozdoby piernikowe do zawieszenia na choince. Robione przez nią, oczywiście. Są piękne. I wiecie co? Uwielbiam je!
6. dobrym pomysłem jest voucher np. na wycieczkę we dwoje, albo na zabieg w salonie kosmetycznym czy fryzjerskim. Dobre okazje możecie znaleźć na Gruponie.
7. kupując dzieciom zabawki, może warto pomyśleć o kupnie np. misia z akcji charytatywnej. Mamy wtedy dwa prezenty: dla swojego dziecka i dla dziecka potrzebującego. 
8. jeśli już naprawdę nie mamy pomysłów, ostatnią (ale całkiem niezłą) deską ratunku są bony podarunkowe, dostępne teraz niemal w każdym sklepie.
9. nie obdarowujcie żywymi prezentami! Oczywiście, zabranie pieska czy innego zwierzaka ze schroniska jest cudownym pomysłem, ale decyzja musi być przemyślana. I to już nie może być niespodzianka. Musimy mieć pewność, że zwierzak jednocześnie dostaje kochający dom na zawsze. Nie ma nic gorszego, niż późniejsze pozbywanie się stworzenia! One naprawdę czują. I kochają mocniej niż ludzie.

Pamiętajcie o tym, że prezent nie musi być drogi, ważne aby wybierając go, myśleć o osobie, która go dostanie i o tym, czy ją ucieszy. Kreatywność w cenie, ale nie na siłę. Już lepiej, żeby nie było niespodzianki, niż żeby niespodzianka była nieudana :-)


EN Few tips:
1. if person has any hobby it greatly simplifies the matter. You can buy him/her something what interested him/her. Or try to find out what does he like, what he interested. E.g. for someone who likes reading you can buy a book in favorite subject area. For someone who loves fashion, you don't have to buy new shoes (by the way: supposedly it brings bad luck), you can give favorite magazine subscription, the fashion album or even Vogue.
2. if a mussel doesn't open, don't eat it! Thing which we think could be a great gift, or thing that is "always useful", for someone could be completely useless. Do you really think, that another tie more pleased your dad (especially when he use it 3 times a year, or 4 - if he would have wedding in family) than the bottle of good Whiskey? Also often given cosmetics, not always despite appearances are good idea. We don't sure if good choice the scent (even in body balm or bubble bath), not mention about the specific action. If we want to give a cosmetic, check out what does someone use and buy something, what ends. Will enjoyed much more!
3. watch out of gifts from section "home decorations". Such gifts often don't be someone cup of tea and land on the bottom of the closet or are forwarded someone else. The worst if it back to us :-)
4. if you ordering by the internet remember to do it a bit earlier. You will avoid a tight corner, if the day before Christmas Eve turn out that "our" gift doesn't look like we expected or that the post office disappointed and we don't have any gift.
5. handmade things are wonderful gifts! I love it, and you? Often before Christmas, from my auntie I get stars made on crochet and ginger cookies for Christmas tree. Hand made, of course. And you know what? I really love it!
6. the good idea is voucher, e.g. for a trip or beauty salon. Cool deals you can find on a web.
7. if you buy toys for children, think about buying for example teddy bear with the charity campaign. Before Christmas there's a lot of it. By this method, you have two gifts: for your child and for child who needs help.
8. if you really don't have any idea, the last (but quite good) solution is gift voucher. Are available in almost every shop.
9. don't give alive gifts! Of course, take puppy from animal shelter is a wonderful idea, but has to be deliberate decision. This can't to be a surprise! We have to be sure that at the same time pet gets good home forever. There's nothing worse than the subsequent getting rid of pet! Animals really feel. And love more than people love.

Remember that gift don't have to be expensive. Important to selecting it, think about the person, which will get it. Creativity is good, but if a mussel doesn't open, don't eat it. It better there's no surprise than the surprise is botched :-)
Ps. I hope my English is good enough and you understand what I mean ;-)


Follow me on Facebook or Bloglovin

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz